DON'T TWEET, TRY TO COMMUNICATE

26MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu korraldas järjekordselt rahvusvahelise projekti «Don't tweet try to communicate» programmi Erasmus+ toetusel.

Projektist võtsid osa noored Eestist, Lätist, Ukrainast ja Armeeniast. Kogu projekti tegevus toimus Narva linnas ning kohtumise peamiseks eesmärgiks oli tänapäeva interneti keskkonna analüüsimine koos noortega.

Projektis osalejatel oli võimalus kümne päeva jooksul ammutada palju uut informatsiooni interneti turvalisuse kohta, sotsiaalmeediast ning nende kasutamise plussidest ja miinustest. Paljud ülesanded olid praktilised ning osalejatel oli võimalus oma grupiga läbi viia erinevaid küsitlusi, uurimusi, filmida erinevaid stseene ning läheneda kreatiivselt informatsiooni töötlemisele. Projekti raames olid paljud ülesanded ootamatud ja ajalise piiranguga, mille kaudu sai igaüks end proovile panna, läbi elada erinevaid rolle ning aru saada kuidas on vaja efektiivselt töötada grupis. Iga väiksemgi kogemus mõnes mängus oli kasulik, kuna lõpus toimus pidevalt tagasisidestamine, kus igaüks sai teha eneseanalüüsi ja välja öelda oma arvamust.

Üheks kõige põnevamaks projekti osaks olid kultuuriõhtud, kus iga riigi delegaat sai rääkida ning esitleda oma kultuuri. Osalejad tutvustasid oma traditsioone, laulsid laule, tantsisid ning pakkusid külalistele oma rahvustoitu. Kultuuriõhtutel käisid külalised ka väljastpoolt projekti.

Osalejate sõnul oli kõige huvitavamaks momendiks ekskursioon Tartusse, kus külastati ka AHHAA teaduskeskust. Samuti oli osalejatel võimalus läbida orienteerumine Narva linnas vaatamata tavapärasele Eesti vihmasele ilmale.

Oma muljeid jagas meiega osaleja Ukrainast Viktoria Onikienko: «See oli minu esimeseks rahvusvaheliseks projektiks. Ma avastasin enda jaoks täiesti uue võimaluse suhtlemiseks ja teadmiste omandamiseks. Projekti iga päev andis midagi uut, avas silmad tavapäraste asjade suhtes, sundis tegema ja lahendama erinevaid probleeme. Arvestades kõike seda, andis see väga suure tõuke enese arendamiseks.
Antud projekt oli uustulnukaks ning tasus end ära, kuna see oli hindamatuks kogemuseks iga inimese jaoks isiklikult ning samuti ka liidrite jaoks. Selline kogemus peaks levima ning me loodame, et osalejad tegid enda jaoks järeldusi ning jagasid seda oma sõprade ja eakaaslastega.
«Meie organisatsioon töötab juba pikka aega rahvusvaheliste projektide kallal. Selline rahvusvaheline kommunikatsioon, on üheks kõige paremaks mitteformaalseks meetodiks, kuna osalejad avastavad iga päev endas uusi aspekte, mõnikord isegi väga ootamatuid», seletas projekti juhataja ja MTÜ Õpilasesinduste direktor Artjom Poljak, « Osalejad leiavad endale uusi sõpru, õpivad mängides ning uurides kultuuridevahelist eripära».

 l7 l11  l9  l10
 l8 l12 l13 l14
l15

Artjom PoljakARTJOM POLJAK
Juhataja / Direktor

artjom.poljak@oen.ee
+372 5555 5787

Jaana linnoJAANA LINNO
Rahvusvaheliste suhete spetsialist

jaana.linno@oen.ee
+372 5698 6426

Ekaterina ColesovaEKATERINA KOLESOVA
Noorsootöö spetsialist

ekaterina.kolesova@oen.ee
+372 5660 6094

© 2017 Õpilasesinduste Nõukogu. All Rights Reserved. info@oen.ee | +372 5555 5787 | 26 Juuli 11-37, Narva, 20207
Designed By Alex