Projekt “Piirideta”

18Hiljuti korraldati projekt nimega “Piirideta”, millest võtsid osa 24 Narva noort kellest 12 olid vene keelt kõnelevat ja 12 eesti keelt kõnelevat noort.

Projekti eesmärgiks oli välja selgitada probleemid, mis ilmnevad kommunikatsiooni käigus eesti ja vene keelt kõnelevate isikute vahel ning lahendada need foorum teatri abil arutledes ja töötades meeskonnas. Samuti sooviti murda rahvuslikud ja kultuurilised stereotüübid ning erinevused ja kasvatada noortes tolerantsust ja teadlikkust.
Projekti käigus anti osalejatele ülesandeks teha väike videoklipp (millest üks on esitatud allpool) nende aruteludest ning mis puudutas antud kahte etnilist gruppi ja nendevahelisi suhteid. Foorum-teater edendas antud probleemide avastust ning lahenduste leidmist. Osalejad jagasid oma probleeme, muresid ja vajadusi, mis on seotud eesti - ja venekeelsete noorte omavahelise suhtlusega.

Pilt:   vk  
 l7 l11  l9  l10
 l8 l12 l13 l14
l15

Artjom PoljakARTJOM POLJAK
Juhataja / Direktor

artjom.poljak@oen.ee
+372 5555 5787

Jaana linnoJAANA LINNO
Rahvusvaheliste suhete spetsialist

jaana.linno@oen.ee
+372 5698 6426

Ekaterina ColesovaEKATERINA KOLESOVA
Noorsootöö spetsialist

ekaterina.kolesova@oen.ee
+372 5660 6094

© 2017 Õpilasesinduste Nõukogu. All Rights Reserved. info@oen.ee | +372 5555 5787 | 26 Juuli 11-37, Narva, 20207
Designed By Alex